Nasza firma wykonuje dokumentacje wymagane prawem ochrony środowiska
Raporty o oddziaływaniu na środowisko dla obiektów projektowanych, modernizowanych (zmiana profilu działalności lub rozbudowa) oraz obiektów istniejących dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Przeglądy ekologiczne instalacji
Dokumentacje z zakresu gospodarki odpadami, będące podstawą do uzyskania stosownych zezwoleń dla:

- wytwarzających odpady
- odbiorców odpadów
- firm zajmujących się transportem lub zbieraniem odpadów
Dokumentacje dla uzyskania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Operaty wodno-prawne
Wnioski o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych
Projekty biologicznej rekultywacji składowisk i terenów zdegradowanych
Wnioski dla uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
© 2007 Zakład Ochrony Środowiska Nowa Ziemia