Dostępne modele koszy i pojemników:
KOSZ DINOVA
- estetyczna, funkcjonalna i trwała konstrukcja kosza
- wydajny i ergonomiczny sposób obsługi dzięki odpowiednio zaprojektowanej pokrywie ograniczona
możliwość dostania się wody deszczowej do pojemnika
- wzmocniona konstrukcja kosza
- uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich publicznych terenów otwartych
- łatwość konserwacji
- wintegrowana płytka do gaszenia papierosów (opcjonalnie popielniczka)
- stalowy, wypukły element zamka zapobiegający gromadzeniu się wody lub śniegu zamek zatrzaskowy
- zgodność z normą PN-EN 840
POJEMNIK 60L/80L/120L/240L/340L
POJEMNIK 500L/660L/770L/1000L/1100L

Jeśli szukasz pojemników (kontenerów) na odpady, powstające w procesie produkcyjnym lub w wyniku prowadzonych usług, zgodnie z art. 17 ustawy o odpadach, powinieneś posiadać:

  • zezwolenie na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarzasz powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,
  • decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarzasz odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg rocznie,
  • przedłożoną informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarzasz odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Jeśli nie posiadasz stosownej decyzji – napisz lub zadzwoń do nas, a pomożemy rozwiązać Twój problem.

© 2007 Zakład Ochrony Środowiska Nowa Ziemia