Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Ścieki już nie muszą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego! Oferujemy kompletne zestawy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nowoczesne, biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych są produkowane do obsługi budynków stale użytkowanych w zakresie od pięciu do pięćdziesięciu mieszkańców (od 1 do 60 m3/dobę). Oczyszczalnie przeznaczone są dla jedno- i wielorodzinnych domków a także hoteli, moteli, zajazdów, stacji benzynowych oraz małych firm.
  Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej to poważna uciążliwość przy odprowadzaniu ścieków bytowych. Tradycyjne szamba murowane, czy betonowe częstokroć ulegają rozszczelnieniu już po kilku latach eksploatacji. Dodatkowym minusem tradycyjnych szamb jest wysoki koszt ich eksploatacji (częste wywożenie zawartości). Obecne prawo stanowi, że po wybudowaniu kanalizacji na osiedlu użytkownicy szamb mają obowiązek podłączenia się do nowo powstałej kanalizacji (wiąże się to także ze znacznym podwyższeniem stawki za m3 kupowanej wody) – nie ma takiego obowiązku w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to najtańszy i najbardziej efektywny sposób na pozbycie się kłopotu ze ściekami.
Nasze przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią kompletny zestaw do utylizacji ścieków bytowo-gospodarczych z domków jednorodzinnych, letniskowych, punktów gastronomicznych oraz gospodarstw indywidualnych. Oczyszczanie odbywa się w przepływowym osadniku gnilnym oraz współpracującym z nim drenażu rozsączającym. Drenaż ten może być wykonany na kilka sposobów: np. jako zasilenie trawników i rabat ozdobnych, jak też naturalne niewielkie ozdobne torfowisko. Prawidłowe zamontowanie i eksploatacja oczyszczalni gwarantuje odprowadzanie do gruntu ścieków oczyszczonych w takim stopniu, że nie powodują one zanieczyszczenia gruntu, a przede wszystkim wód podziemnych i naziemnych, a także nie powodują emisji odorów.
Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków przed instalacją wymaga zgłoszenia we właściwym urzędzie miasta lub gminy. Zaletą naszej oferty jest to, że takie (obowiązkowe) zgłoszenie nasza firma wykonuje w imieniu inwestora przed instalacją oczyszczalni. Koszt wykonania dokumentacji zgłoszeniowej leży po stronie naszej firmy i nie obciążamy nim klienta.
© 2007 Zakład Ochrony Środowiska Nowa Ziemia