Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków
• Obsługa przydomowej oczyszczalni przy standardowym użytkowaniu ogranicza się jedynie do wywożenia osadów raz na rok lub dwa lata oraz na dodawaniu komponentu zasilającego w specjalne bakterie.
• Dwu i trzykomorowe zbiorniki zapewniają wysoką efektywność redukcji zanieczyszczeń

• Zbiorniki można głębiej posadowić, aniżeli szamba - nawet do 1 m pod powierzchnią terenu (do osi wlotu)

• Oczyszczalnie mogą być instalowane w różnych warunkach terenowo-gruntowych – nie jest problemem wysoki stan wód gruntowych

• Osadniki umieszczone w gruncie nie wymagają izolacji cieplnej, prawidłowo funkcjonują w różnych warunkach klimatycznych

• Niska waga zbiorników oczyszczalni ułatwia transport oraz prace montażowe

• Wariant z naturalnym torfowiskiem funkcjonuje niezwykle sprawnie przez cały rok niezależnie od niskich, czy wysokich temperatur. Nie wymaga on dużych przestrzeni na rozprowadzenie ścieków drenażem
Nasze oczyszczalnie są wysokiej jakości, spełniają unijne normy w zakresie oczyszczania ścieków, a przede wszystkim są zgodne z wytycznymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984). Kompletna oferta naszej firmy umożliwia wykonanie i zaadoptowanie oczyszczalni do indywidualnych potrzeb klienta.
© 2007 Zakład Ochrony Środowiska Nowa Ziemia