Dostępne modele skrzyń na piasek:
SKRZYNIA NA PIASEK 150L
SKRZYNIA NA PIASEK 300L
SKRZYNIA NA PIASEK 450L
© 2007 Zakład Ochrony Środowiska Nowa Ziemia